OIKEA KIRJA OIKEAAN AIKAAN

OIKEA KIRJA OIKEAAN AIKAAN

KIRJOJA 2-VUOTIAALLE

Kaksivuotiaalla on suuri tarve ilmaista itseään sanoin, ja hän alkaa puhua lyhyin lausein. Huumori ja mielikuvitus kukoistavat, ja lapsi oppii, mitkä asiat kuuluvat yhteen ja mitkä ovat samanlaisia. Hyvät, monipuoliset kirjat vahvistavat lapsen taitoja sekä tuovat rutkasti iloa ja mahdollisuuksia läheisyyteen. Lisäksi ne tarjoavat paljon puheenaiheita.

Tässä on joitain esimerkkejä 2-vuotiaalle suunnatuista kirjapaketeista. Tässä vaiheessa suosikkeja ovat lyhyet, hauskat sadut, helpot tietokirjat ja kirjat, joissa esiintyy lapsia arkisissa tilanteissa.

LUE KAKSIVUOTIAALLE

NÄIN SAAT LAPSEN VIIHTYMÄÄN KIRJAN PARISSA

• Kysele lapselta kysymyksiä lukemisen lomassa. Tämä auttaa lasta ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan. Kysymykset voivat liittyä kirjan tarinaan, mutta voit kysyä myös muita mieleen tulevia asioita.


• Valitse kirja, joka sopii lapsen kulloiseenkin mielialaan. Jos lapsi on levoton, valitse kirja, joka innostaa toimintaan, esimerkiksi luukkukirja tai kirja, jossa on liikuteltavia osia.


• Päästä sisäinen ääninäyttelijäsi valloilleen ja keksi erilaisia ääniä kirjan eri hahmoille. Silmät ja kulmakarvat toimivat oivallisena ”rekvisiittana”, joilla ilmaiset säikähdystä, yllätystä, hullunkurisuutta tai draamaa. Lapsi pysyy tarkkaavaisena.


• Anna lastenkirjojen inspiroida piirustus- ja väritystuokioitanne. Kun lapsi on piirtänyt, maalannut tai värittänyt kuvia, tee niistä näyttely seinälle. Tämä vahvistaa lapsen itsetuntoa. 

 

NÄIN VAHVISTAT PUHEEN KEHITYSTÄ

• Rohkaise lasta sepittämään omia kertomuksiaan – tämä vahvistaa puheen kehitystä ja mielikuvitusta.


• Laulakaa yhdessä! Lauluissa on paljon mukavia uusia sanoja, jotka täydentävät sanavarastoa.


• Laajenna lapsen lyhyitä lauseita. Jos lapsi sanoo ”Hauva hau”, sano: ”Niin, koira haukkuu, koska näki ikkunasta oravan”. Näin lapsi oppii uusia sanoja ja lauseenmuodostusta.


• Kysele lapselta. Vahvistat lapsen ymmärrystä siitä, miten asiat ovat yhteydessä toisiinsa. Kysy häneltä, miksi hänen mielestään taivas on sininen tai linnut laulavat. Oikea vastaus ei ole tärkeä, vaan se, että lapsi ajattelee ja ilmaisee itseään.


• Anna lapselle mahdollisuuksia puheen harjoitteluun. Tämä saattaa vaatia sinulta hieman kärsivällisyyttä! Joudut ehkä vastaamaan samoihin kysymyksiin tämän tästä. Toiston avulla lapsi oppii.


• Lapsi kiinnittää huomionsa kirjoitettuun kieleen ja ymmärtää, että kirjaimilla ja sanoilla on merkitys. Anna lapselle kynä käteen ja pyydä häntä loihtimaan paperille omia ”sanojaan”!


• Vaikka lapsi päiväkodissa oppisikin lukemisvalmiuksia, on tärkeää, että harjoittelette myös kotona. Lue edelleen lapsen suosikkikirjoja, mutta esittele hänelle myös uusia kirjoja, jotka laajentavat sanavarastoa ja tarjoavat uutta ajateltavaa. Säännölliset lukutuokiot kotona ovat ratkaiseva asia lapsen lukutaidon kehittymisen kannalta.